Friesland Campina en Natuurmonumenten continueren samenwerking

Een jaar lang werken Friesland Campina en Natuurmonumenten nu samen om stappen richting een bedrijfsvoering te maken die meer in balans is met de natuur.

Friesland Campina heeft besloten de samenwerking met Natuurmonumenten te continueren. Economisch gezien heeft ze veel profijt van de samenwerking. Door het programma ‘On the way to Planet Proof’ is de omzet in basiszuivelproducten voor het merk Campina in 2019 met 8,7% in waarde toegenomen. Het merk presteerde daarmee beter dan de rest van de markt in zowel drink- en eetzuivel als in geelvetten, zoals boter. Ook groeide Campina qua volume marktaandeel in de witte zuivel naar 10,1% en kochten vorig jaar weer meer huishoudens producten van Campina. Dit betreft de binnenlandse markt.

Veel leden van RFC blijven kritisch over de samenwerking, daarom is vorige week afgesproken dat er een permanent klachtenloket komt, en ook elk halfjaar wordt opnieuw gekeken naar de vraag hoe de samenwerking loopt.

De samenwerking tussen Friesland Campina en Natuurmonumenten is een mooi voorbeeld van een ‘joint promotion’ die aansluit op de wens vanuit de consument. De consument wil vandaag de dag meer duurzame producten in het schap en ziet duurzaamheid steeds meer als ‘hygiëne’; het hoort er gewoon bij.

Het bedrijfsleven moet stappen naar een duurzamere bedrijfsvoering blijven zetten, wil men aansluiting blijven houden bij de markt. Aan de kant van de toeleveranciers in de keten zie je dat dit nogal wat fricties oplevert. Het systeem moet anders worden ingericht; hiermee is geld en tijd gemoeid waarvoor de boeren niet direct compensatie krijgen. Naast tijd en geld vraagt dit ook een cultuuromslag bij de boeren, en mogelijke aanpassingen binnen het bedrijf om te voldoen aan de gestelde eisen binnen het programma ‘On the way to Planet Proof’.

Voor natuurinclusieve landbouw betekent een omslag bij een marktpartij en de ontwikkeling van een nieuwe duurzame zuivelstroom meteen een (redelijk) forse stap voorwaarts.

1 antwoord
 1. Feddema Th
  Feddema Th zegt:

  Moai om te hearren. Neist Bio, keapje wy allinich planet proof.

  Hjir hâlde wy fan.
  De femylje Feddema
  Raard

Reacties zijn gesloten.