Hoe kan kruidenrijk grasland fungeren als verdienmodel voor de boer en biodiversiteit? Dat was het thema van het webinar dat onze projectleider Anne Jansma vanmiddag hield voor het groene onderwijs. Het betreft een onderwerp waar ook in de praktijk veel interesse voor is, vandaar dat het webinar een aanrader is voor een bredere groep geïnteresseerden.

De interesse voor een kruidenrijk landschap komt vanuit een functionele motivatie en om de biodiversiteit te verbeteren. We merken dat er nog veel kennisvragen zijn bij boeren omtrent invoering in de bedrijfsvoering en ook wat voor economische gevolgen het heeft.

Tal van factoren

Er zijn tal van factoren die meespelen bij kruidenrijke graslanden. Denk bijv. aan maaien. Het #maaimoment heeft een sterk effect op mineralen die je terugziet in het gras en de kruiden. Er komt nog veel meer interessante materie aan bod, daarvoor kunt u het beste zelf het webinar terugkijken. We wensen u veel kijkplezier!

Het webinar is tot stand gekomen vanuit de Greendeal en Future for young farmers.