Bijeenkomst over verloop LLF, samen met provincie Fryslân en bestuur

Afgelopen week had ons team voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met gedeputeerde Fokkinga,  (nieuwe) medewerkers van de provincie Fryslân en het voltallige bestuur. Vanzelfsprekend op gepaste afstand van elkaar en dat lukte prima tijdens de ontbijtsessie met streekeigen producten en vers gelegde eieren. Er was zelfs keuze tussen eenden-, kalkoen- of kippeneieren. 🙂 Verder stond er o.a. gefermenteerde rode biet met goji en wortels met gember op het menu.

Onderwerpen

We hebben met elkaar besproken wat we precies verstaan onder natuurinclusieve landbouw; wat is het verschil en de overeenkomst met kringlooplandbouw? Wat hebben we de afgelopen periode gedaan, waar hebben we ons op gefocust, wat is bereikt, wat zijn de ontwikkelingen die we zien, hoe ziet het umfeld eruit en hoe en hoe ziet in grove lijnen ons plan eruit voor de (nabije) toekomst?

Verlenging

Vanwege de beperkende maatregelen door Corona is voorgesteld dat het team tot aan het eind van het jaar werkt binnen een verlengingsperiode. Allerlei bijeenkomsten aangaande studiegroepen, Masterclasses en de bijeenkomsten met de consulent konden immers niet doorgaan. We zijn nu bezig met de plannen om vanaf 2021 natuurinclusieve landbouw nog meer op de kaart te zetten en vooral ook boeren te helpen om dit praktisch uit te voeren.

Afscheid van Theun Vellinga en welkom aan Oane Galama

Theun Vellinga is vanaf juni niet meer werkzaam voor Living Lab Fryslân als Programmaleider, hij gaat zich weer volledig richten op zijn werkzaamheden voor WUR. Voor een aantal zaken blijft hij aangehaakt om zijn kennis en expertise in te zetten.Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes bij WUR.

Sinds juni neemt Oane Galama (Dr. Ir.) voor een groot deel de werkzaamheden van Theun Vellinga over aangaande het project Natuurinclusieve stallenbouw. Oane gaat zich in eerste instantie bezig houden met het ondersteunen van boeren m.b.t. de subsidieregeling innovatieve stallen (RVO) en bij het uitwerken van het programma ‘Bedrijfssystemen op weg naar natuurinclusieve kringloop landbouw’.