3 september: netwerkbijeenkomst AgroAgenda en Regio Deal

Begin september vindt de netwerkbijeenkomst plaats van de Agro Agenda Noord-Nederland en de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Via deze link komt u bij de officiële uitnodiging waar u zich kunt aanmelden.