Artikelen door Carla Boonstra

Studiegroepbijeenkomst: Minder kosten door een gezonde biologie

Vorig week woensdag was er weer een interessante bijeenkomst van één van onze studiegroepen. Hierbij het verslag van onze begeleider Jehannes Fopma. Dit keer was Peter Vanhoof onze gastspreker. Peter komt oorspronkelijk uit België en woont momenteel in Polen waar hij honingbijen houdt. Daarnaast is hij adviseur en bekend van onder andere het drijfmestonderzoek van […]

Wisselende effecten bij mestscheiding aan de bron

WUR, ZuivelNL en de Dairy Campus (DC) doen metingen naar emissies van verschillende vloertypen die gericht zijn op primaire scheiding van mest en urine. Via Living Lab loopt er een studiegroep die geïnteresseerd is in stalsystemen, gericht op de primaire scheiding van mest en urine. Onlangs hebben wij de proefstal van DC bezocht en nu […]

Poster: biodiversiteit in en rondom sloot

Dit najaar werken we hard aan het thema: BIODIVERSITEIT IN EN RONDOM DE SLOOT. Dit is immers dé tijd van hekkelen. Voorheen werd de sloot in het najaar suikerschoon gemaakt, hier is de afgelopen periode de gedachtegang over veranderd. Met het schonen gaat middels de ‘oude’ methode immers veel biodiversiteit verloren. We willen met z’n […]

Demosessies ecologisch slootschonen

De aandacht voor biodiversiteit in het landelijk gebied neemt toe. Veel boeren en loonwerkers willen een bijdrage leveren maar zoeken naar mogelijkheden om daar invulling aan te geven. Slootbeheer Fryslân staat bekend om zijn weidsheid en vele wateren. In dit landschap ligt een groot netwerk van boerensloten en vaarten, met een grote waarde voor de […]