Artikelen door Marijke van der Zwaag

Nieuws uit de provincie: Grote belangstelling voor congres over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Meer dan 500 deelnemers woonden op 12 tot en met 14 oktober het congres bij over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als basis in Oosterwolde, Fryslân. Het congres werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Soil Food Week, Hogeschool Van Hall Larenstein en […]

SABE regeling per 1 november weer opengesteld!

Deze keer is deze SABE (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) voor 3 onderdelen geopend: Projecten organiseren om samen te leren: Organiseert u voor een groep agrariërs een project om samen te leren over duurzame landbouw? Hiervoor kunt u vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen. Uw project gaat bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot […]

Van de Weidevogelman: Reden voor een feestje!

Reden voor een feestje! 26 oktober 2021       Wie met weidevogels in de weer was dit voorjaar had vaak een regenpak en laarzen nodig, maar kwam thuis met een glimlach op de snuit. Veel broedende vogels! In mei en juni: heel veel kuikens! Cijfers van tellingen en waarnemingen bevestigen inmiddels dat 2021 een ge-wel-dig jaar […]

Van de Weidevogelman: Eendenbelangen!

Laat ik notabene al twee jaar van me horen over weidevogels, maar heb ik het nog nooit over eenden gehad! Wilde eenden, krakeenden, kuifeenden, slobeenden en zomertalingen en vooral de laatste twee broeden ook in graslanden.  Je ziet ze zomaar over hun mooie hoofd, want ze houden zich schuil in langer gras en laten zich […]

Artikel in Food- en Agribusiness

Eind mei stond er in de Food- en Agribusiness een artikel over de invloed van (kuidenrijk) grasland op de gehaltes aan vetzuren in de melk. Living Lab Fryslân werkt mee aan het project Melklab 2.0, waarover in het artikel gesproken wordt. “We willen weten of veel gras, kruidenrijk gras, natuurhooi en weinig maïs de smaak […]

Van de Weidevogelman: aan de slag met kruidenrijk gras

In gedachten wil ik je nog even meenemen naar zo’n prachtig gruttokuiken dat zich op hoge stelten een weg baant door hoog gras, jagend op insecten. Zo’n kleintje van een week oud vangt al 600 vliegjes en mugjes en spinnetjes per uur en heeft er bijna 5000 per dag nodig. En hoe groter ze groeien, […]

28 juni: bijeenkomst studiegroep Natuurinclusieve Stal

Voor het eerst sinds maanden was het weer mogelijk om als studiegroep fysiek samen te komen. Met een kleine 25 studiegroepsleden en geïnteresseerden was de opkomst was dan ook groot op de Dairy Campus in Leeuwarden. Na een voorstelronde kreeg Paul Galama (WUR) het woord. Hij presenteerde de recente ontwikkelingen en lichtte een tipje op […]

Fries Landbouwmuseum toont topstukken Nationaal Veeteelt Museum

‘Een selectie uit de collectie’ Vanaf 3 juli a.s. is de expositie ‘Een selectie uit de collectie’ te bezichtigen in het Fries Landbouwmuseum. In deze expositie die tot 1 november te bekijken is, zijn de fraaiste topstukken te zien uit het vorig jaar gesloten Nationaal Veeteelt Museum (NVM). Dit museum is sinds dit voorjaar onderdeel […]

Hou jij rekening met het landschap als je boodschappen doet?

Naar aanleiding van onze campagne Fryslân Kleurt hebben we weer een aantal mooie portretten gemaakt, waarin boeren hun motivatie voor kleurrijk en duurzaam boeren toelichten. Maar het gaat in deze serie niet alleen om de boeren, het gaat ook om de consument. En hoe afhankelijk de boer tegenwoordig is van het koopgedrag van de consument. […]