Fryslân kleurt

2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk in oktober de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming, China. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het Klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit.

22 Mei

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit (International Day for Biological Diversity / World Biodiversity Day). Biodiversiteit verwijst naar de mate van variatie in leven. De biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.

Christiana Pasca Palmer, hoofd van het diversiteitsprogramma van de VN: “De klimaatverandering is voor veel mensen nu al voelbaar in het dagelijkse leven. De achteruitgang van de biodiversiteit is dat nog niet. Maar als het zover is, kan het al te laat zijn.”

Wat gebeurt er in Fryslân?

Dit jaar doet Fryslân actief mee aan deze Internationale dag van de Biodiversiteit op zaterdag 22 mei as. Living Lab leidt een campagne met de naam: ‘Fryslân kleurt’. Wij richten ons op biodiversiteit op het boerenland. Er zijn al veel biodiversiteitscampagnes en initiatieven die zich voornamelijk richten op stad, dorp en de burger, ons agrarisch landschap daarentegen is nog onderbelicht. Terwijl dit juist een enorm oppervlakte behelst waar veel kansen liggen.

Wij willen gezamenlijk weer kleur in het landschap aanbrengen, met tal van boeren en natuur- en landschapsorganisaties. We denken dan concreet aan maatregelen zoals meer bloemen, kruiden en klavers in de weilanden en langs de sloot en de inrichting van een biodivers boerenerf. Niet alleen de mens geniet hiervan, juist ook dieren komen hier graag en laten zich weer zien en bijv. vogels vooral ook horen. Samen proberen we de biodiversiteit in het landschap weer te herstellen.

Waarom?

In de afgelopen decennia is het landschap steeds meer verschraald en daarmee verstild. Na WOII stond de landbouw in het teken van ‘Nooit meer honger’, met name hierdoor heeft de landbouw een enorme vlucht gemaakt en is de intensivering enorm toegenomen. Inmiddels komen we tot het besef dat het anders moe en anders kan. Een vorm van landbouw waarbij duurzame productie en biodiversiteit hand in hand gaan. Wij noemen dat: Natuurinclusieve landbouw.

Corona heeft ons extra doen beseffen hoe belangrijk en waardevol de natuurlijke omgeving van dichtbij is, met elkaar, als Fryske mienskip, willen we hier weer een positieve boost aan geven. Van oudsher zijn wij Friezen trots op onze provinsje en uit tal van onderzoeken blijkt dat wij het Friese landschap erg belangrijk vinden. Er gebeurt dan ook al ontzettend veel in het veld.

Met elkaar

Wij acteren vanuit een positieve insteek. Wij zien namelijk al veel boeren stappen zetten naar een duurzamere vorm van landbouw, vaak zien ze dit zelf als ‘gewoon’ en niet als een vorm van natuurinclusieve landbouw. Bekijk onze videoportretten maar eens op ons Youtubekanaal.

Het kan nog meer, beter en we willen ook meer, maar dat kunnen boeren niet alleen. Daar hebben ze de hulp van de samenleving bij nodig. Het is immers ook zeker niet alleen hun uitdaging en hun probleem, het is een uitdaging van ons allemaal en waar we dan ook gezamenlijk een positieve bijdrage aan willen leveren. Iedereen op zijn eigen manier + in de mate die bij hem of haar past.

Inmiddels hebben we tussen de 5 – 10 andere organisaties die zorgen voor een activiteit op 22 mei en mee gaan helpen om deze bewustwordings (en activatie)campagne nog meer onder het voetlicht te brengen.

Landingspage

Wij zijn nu een internetpagina aan het ontwikkelen waar het volgende op komt te staan:

  1. Uitleg campagne.
    Waarom is het nodig om op een podium te stappen en aandacht te vragen? Waar willen we uiteindelijk heen?
  2. Positieve praktijkvoorbeelden van nu
  3. Meer hulp is nodig.
    Wat kan de samenleving doen? Denk hierbij aan andere producten kopen + een financiële bijdrage in de vorm van een donatie.
  4. Programma 22 mei
    Wat gebeurt er die dag in Fryslân en wat is er te doen voor de burgers?

Aanleveren:
Heb jij een mooi praktijkvoorbeeld of wil je iets in deze tendens organiseren op 22 mei? Lever dan uiterlijk 10 mei je bijdrage aan (onderwerp, korte uitleg, door wie, voor wie + foto / filmpje).

Praktijkvoorbeeld
Heb je een voorbeeldproject dat zeker niet mag ontbreken op deze pagina of ben je een boer die graag wil vertellen wat jij zoal doet of is er een ander initiatief dat hiermee annex is en een plaatsje op het podium verdient? Stuur dan een email naar info@livinglabfryslan.frl

Programma-onderdeel
Organiseer jij op 22 mei een excursie, een lezing, een optreden of bijv. een fietstocht rondom het thema Biodiversiteit – Landbouw? Laat het weten, dan vermelden we je initiatief in de programmering. Mail: info@livinglabfryslan.frl