Een portretreeks van Friese spelers in de Agri-foodsector over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân publiceert de komende periode een portretreeks van verschillende personen binnen de Friese Agri-food keten die elk op hun eigen manier en in meer of mindere mate met natuurinclusieve landbouw bezig zijn. Boeren, tuinders en ondernemers komen aan het woord, mensen vanuit de praktijk.

Wat zijn hun drijfveren, waar ligt de focus en waar loopt men tegenaan? Ook geven ze tips & tricks aan collega’s.

Melkveehouder Piet-Jan Thibaudier uit Lemmer komt als eerste aan bod en vertelt over zijn zienswijze op natuurinclusieve landbouw en de wijze waarop hij meer in balans met de natuur zijn bedrijf probeert uit te voeren.