Hoger maaien

Maaien, drogen, opschudden, harken, van het land afhalen, inkuilen; smoordruk hebben de boeren het momenteel! Pas heel laat dit jaar kon de 1e snede van het land worden gehaald.

 

Hergroei gras sneller bij hogere stoppel

Voor alle boeren: Wist je dat hoger maaien een vlottere hergroei heeft en uiteindelijk tot een veel hogere grasopbrengst per hectare leidt? De foto met klomp is drie dagen na het maaien door Peter Oosterhof gemaakt. Bladgroen sparen = energie vergaren. Niet op alle percelen kun je nu hoog maaien, omdat het gras zo hoog en dicht is. Dan wil het immers niet goed maaien.
 
Op deze foto is op 12 cm met een dubbele messenbalk gemaaid. Bij zwaardere liggende snedes lukt dit niet. Dan wordt op 7 cm gemaaid. Er is nu nog een set van 10 cm in bestel.

Maaien bij 5 – 7 cm hoogte geeft na 2 weken al een verschil van 5 cm gewas! Na 3 weken zelfs 7 cm. Op het eerste maaimoment haal je circa 200 kg droge stof per ha extra. Maar na die eerste ronde mis je in 3 weken tijd vervolgens bijna 500 kg droge stof, iets waar je eigenlijk weinig voor hoeft te doen. Koeien kunnen eerder in de naweide en een volgende maaisnede groeit veel makelijker. Hierdoor zullen de mineralen uit meststoffen ook veel beter benut worden.

Maaimachines juist afstellen

Dit is belangrijk, overleg indien nodig met de loonwerker. Nog belangrijker is om tijdens het maaien de controle in het veld goed en regelmatig uit te voeren. Vaak blijkt de afstelling op het erf een ander beeld te geven.

Conclusie: wees kritisch op de afstelling van de maaimachine, controleer deze goed en pas indien nodig aan. Gewenste maaihoogte is 6 – 7 cm in het voorjaar en 7 cm in de zomerperiode.