Honderden wildcamera’s in de provincie

Via de provinsje Fryslân worden zo’n 170 camera’s gefaciliteerd aan de agrarische collectieven. Hiermee wordt in 29 gebieden de nesten van weidevogels gevolgd. Dit gebeurt in het kader van de Pilot Steenmarter en het onderzoek Nestmonitoring.

Doel is om het uitkomstpercentage, de nestpredatie en de relatieve rol van de steenmarter als nestpredator te bepalen. Als het uitkomstpercentage ten gevolge van predatie te laag is en de steenmarter daarbij een grote rol speelt kan een ontheffing voor het vangen van steenmarters worden aangevraagd. De verzamelde beelden kunnen dan dienen als bewijsmateriaal.

Een wildcamera werkt op bewegingsdetectie. Zodra de sensor geactiveerd wordt, maakt de camera binnen 1 seconde 10 foto’s.  Deze techniek wordt toegepast voor het inventariseren van predatoren die ‘s nachts of overdag de weidevogelgebieden intrekken. In sommige gevallen worden camera’s gebruikt bij de nesten om te kunnen kijken welke eventuele predatoren het nest leegroven.

De camera’s zijn geplaatst in de meest succesvolle weidevogelgebieden waar sprake is van hoge predatie.

Naast de beelden van vossen, steenmarters, huiskatten e.d. komen er schattige filmpjes voorbij zoals dit beeld waar een aantal kievitkuikentjes voor de camera langslopen.

Bronvermelding: Fûgelwacht Makkum.