Kick off project: Bodem in Balans

Gisteren vond de kick off plaats vh project Bodem in Balans. Eén van de nieuwe projecten waar Living Lab Fryslân een bijdrage aan levert. De andere betrokken partijen zijn: @staatsbosbeheer @enablemibv , Friesch Grondbezit, het adviesbureau van Johannes Bakker en bedrijfsecoloog René Jochems.

Minimaal 30 bedrijven worden de komende 2 jaar actief gecoacht dmv trainingen, workshops en demonstraties. Bemonstering van hun land vindt in de winter plaats. Zo wordt gestimuleerd om meer in balans met de bodem de bedrijfsvoering op te pakken, de boeren krijgen advies op maat. Dit helpt enorm om doorbraken op het gebied van natuurinclusieve landbouw te creëren. De subsidieverstrekker v dit project is #SNN

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] nu – samen met de meeste andere aan De Streekboer leverende zuivelboeren – in een verduurzamingstraject dat de bodemgesteldheid als uitgangspunt neemt voor een zo duurzaam mogelijk bedrijf. Het idee is […]

  2. […] nu – samen met de meeste andere aan De Streekboer leverende zuivelboeren – in een verduurzamingstraject dat de bodemgesteldheid als uitgangspunt neemt voor een zo duurzaam mogelijk bedrijf. Het idee is […]

Reacties zijn gesloten.