Korte terugblik op LLF2.0 en vooruitblik op LLF3.0

In augustus eindigt de eerste 4-jarige periode van Living Lab Fryslân, we hebben deze periode ingedeeld in een living lab 1.0 (Programmaleider: Wiebren van Stralen tezamen met Anne Jansma) en een living lab 2.0 Theun Vellinga (Programmaleider), Gerrie Visser (Financiën & Processen), Anne Jansma (Projectleider) en Carla Boonstra (Communicatie & Marketing).

LLF1.0 Okt 2016 – okt 2018: Bekendmaking begrip natuurinclusieve landbouw, missiewerk en enthousiasme creëren. Het werk bestond uit: met name koplopers faciliteren, begeleiding en hulp bij totstandkoming van Pop3-projecten. De innovators en early adopters waren actief.

LLF2.0 Okt 2018 – okt 2020: (Praktische) kennis bij boeren en marktpartijen vergroten Het werk bestond met name uit: cursussen, masterclasses, studiegroepen en pilot met een consulent organiseren, inzet van communicatie om enthousiasme en betrokkenheid te creëren. We zien dat nu ook een deel van het peloton enthousiast wordt en start met NIL. De innovators, early adopters en early adopters waren actief.

Er lopen nu 2 studiegroepen over de praktische toepassing van NIL op het erf: een groep koplopers, waar het gaat over verdergaande maatregelen, en een groep starters. Daarnaast zijn we vooral op thema’s ook betrokken bij de ontwikkeling van NIL : wat is een natuurinclusieve stal,  wat is de positie van grond. samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw etc.

Onafhankelijk advies

Wat wij merken, en wat we ook terug hebben gekregen uit de partijen om ons heen (boeren, kernteam en overige stakeholders), is de behoefte aan onafhankelijk advies om NIL concreet toe te passen op het boerenerf en de behoefte aan overzicht en netwerkfunctie tussen de diverse initiatieven en partijen die zich bezig houden met NIL. Dit is in een (hele kleine) notendop wat wij hebben ervaren en gesignaleerd. Met LLF3.0 willen we hier een waardevolle rol in vervullen, we starten met het maken van een plan waar al deze facetten in terugkomen, in samenspraak met de Provinsje Fryslân.

We zien zowel op provinciaal gebied (ANLb,  Regiodeals, Consulentenpilot) als op landelijk gebied (Biodiversiteitsmonitor, Kringloopcoaches) ontwikkelingen  die vooral deze kennisbehoefte op het boerenerf, over de praktische toepassing, onderschrijven. We houden u op de hoogte.