Masterclass: Boeren leren van boeren

Living Lab is een lerend netwerk van boeren die natuurinclusieve landbouw praktiseren.
Na de Masterclass van 2016/17 en 2017/18 is gaan we het concept van Masterclasses inbrengen in de landbouwdeal Natuurinclusief onderwijs. Dit doen we samen met de Hogescholen Van Hall Larenstein en Aeres en het Nordwin College.

Voor de zomervakantie van 2019 worden een aantal algemene kennissessies voor boeren georganiseerd die een eerste start willen maken met natuurinclusief ondernemerschap.

Daarnaast gaan we in een aantal Masterclasses wederom de diepte in met een aantal boeren die al verder in het proces zijn of die meer diepgaande interesse in de materie hebben. De theorie wordt elke keer ondersteund met een praktijkcase. De meest actuele sessies die op de planning staan vindt u hier: https://oude.livinglabfryslan.frl/agenda/