Natuurinclusieve stallen

Volgende week staat er een bijeenkomst op de planning waar het verschil in kringlopen van mineralen wordt doorgesproken; de ‘oude’ methode, waarbij gier en mest gezamenlijk worden opgevangen en dus bij elkaar komen versus de nieuwe methode waar gier en mest gescheiden worden opgevangen. Meerdere partijen zijn hierbij aanwezig. Denk o.a. aan: LNV, provinsje Fryslân, Friese Milieu Federatie en Louis Bolk instituut.

De verschillen zijn tegen het licht gehouden op basis van de Kringlooptoets. Wageningen Livestock Research ontwikkelde de KringloopToets om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen die beogen om kringlopen te sluiten. De toets is vooral bedoeld om samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een gedeeld inzicht te ontwikkelen. Zonder een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid van een maatregel.

Meer informatie volgt later.

2 antwoorden
  1. Jan van Berkum
    Jan van Berkum zegt:

    “Volgende week staat er een bijeenkomst op de planning” Ik neem aan dat er al een datum gepland is. Kunnen geïnteresseerden (boeren) hier ook bij zijn ?

  2. Arjen Boer
    Arjen Boer zegt:

    Stro-ingestrooide ligboxen met gescheiden afvoer van gier en stro/mest : we willen een stukje potstal hiertoe ombouwen. We praten en denken graag mee

Reacties zijn gesloten.