Op weg naar natuurlijk kruidenrijk grasland

Steeds vaker komt het voor dat een particulier een boerderij opkoopt met daarbij nog wat land. Vooral in Coronatijd zien we groeiende interesse voor aankoop van boerderijen door mensen elders uit het land. Soms nog met een behoorlijke lap grond, variërend van 1 tot meerdere hectares. Of het land blijft tijdelijk nog in beheer bij de buurman en bij relatief intensief gebruik zijn de resultaten m.b.t. de biodiversiteit dan teleurstellend. Of men stopt met beheer, want niks doen levert past echte natuur en dat blijkt vaak ook op een teleurstelling uit te lopen. We merken dat er vaak door leken van uitgegaan wordt dat de natuur zichzelf herstelt als je haar met rust laat. Dit is natuurlijk ook zo, maar in de enigszins verstoorde situatie resulteert dit in ruigte met als eind fase bos. Dit is niet wat we willen in ons open landschap.

Natuurlijk kruidenrijk grasland

Met ecologische vakkennis en hulp is bijvoorbeeld een aantal jaren terug op meerdere plekken in midden Friesland Engels raaigrasland getransformeerd in een natuurlijk kruidenrijk grasland. Om dit te verwezenlijken is er greppelstructuur aangebracht, zijn de akkers glooiend gelegd, is het waterpeil beter beheersbaar gemaakt en is het land vervolgens ingezaaid met een kruidenrijk mengsel.

Bloemenpracht

De resultaten zijn fantastisch! Het beheer wordt gevarieerd door ‘laat’ in het jaar te maaien en begrazing toe te passen. Op deze wijze kan er genoten worden van de bloemenpracht. Daarnaast profiteren wilde bijen (waaronder de zeldzamere grashommel en moshommel) en andere insecten optimaal van deze vorm van beheer. Als klap op de vuurpijl werd er in het najaar van 2019 gedurende lange periode een roerdomp waargenomen op het betreffende land. In het najaar van 2020 is er tevens een waterral in de greppelruigte waargenomen.

Gefaseerde beheersaanpak

Om de openheid van het landschap te behouden en de aanwezige watervogels (zoals de roerdomp, waterral en watersnip) schuilplek te bieden, zijn de greppels in het najaar van 2020 gefaseerd opgeschoond. Een deel van de greppels en de plekken waar de grote boterbloem bloeit zijn ongemoeid gelaten. Naast een groot aantal vogels profiteren overwinterende insecten en grondgebonden zoogdieren van deze gefaseerde beheersaanpak.

In primair weidevogelgebied, is een iets intensiever beheer gewenst, en daar zullen de water- en moerasvogels dan een stapje achteruit doen, echter een combi is ook denkbaar.

Nico Minnema van Successie natuurzaken, maker van de foto en ecologisch uitvoerder van dit perceel vertelt dat na een goede basis al na een jaar is het eerste resultaat te behalen is.