Overhandiging poster in Holwerd

Afgelopen zaterdag werd de poster / visual ‘Bioferskaat op it boerehiem: ‘Sa kin dat’ overhandigd aan de familie Broersma in Holwerd door burgemeester Kramer van de gemeente Noardeast Fryslân. De poster is een co-productie van Living Lab samen met Landschapsbeheer Friesland (LbF). Naast de overhandiging werd er gezamenlijk een aantal struiken geplant om de biodiversiteit op het boerenerf te vermeerderen. Na afloop van de handeling vond er een ronde tafel dialoog plaats in de woonkeuken van de familie Broersma. Aanwezige partijen waren:

  • Gemeente Noardeast Fryslân
  • LLF
  • LbF
  • Agrarisch collectief Waadrâne
  • Familie Broersma

Campagne: Fryslân kleurt

Deze bijeenkomst vond plaats op 22 mei, de Internationale dag van de biodiversiteit. Op deze dag lanceert Living Lab haar campagne Fryslân kleurt door samenwerking met 15 – 20 andere partijen. Fryslân kleurt – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)

Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen aan te brengen. De familie Broersma heeft geen boerderij in bedrijf, maar wil als particulier het erf weer als vanouds ‘aankleden’ en grijpt deze kans aan op deze wijze een bijdrage te leveren aan het vermeerderen van de biodiversiteit.

De erven zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. Dit biedt kans en voor meer bedrijfseconomische zaken, maar ook voor meer biodiversiteit!

Samenwerking

Living Lab heeft samen met Landschapsbeheer Friesland  (LbF) uitgedacht hoe een erf idealiter kan worden ingericht. LbF heeft een belangrijke adviserende rol voor de inrichting van het erf. Het project waar het erf in Holwerd deel van uitmaakt heet ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân’. LbF richt zich m.n. op de erfinrichting, LLF op de biodiversiteit die hiermee aangetrokken wordt.

Een foto-compilatie van de inspirerende middag: