Overhandiging poster in Wergea

Afgelopen zaterdag werd de poster / visual ‘Bioferskaat op it boerehiem: ‘Sa kin dat’ overhandigd aan boer De Wit in Wergea door wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden. De poster is een co-productie van Living Lab samen met Landschapsbeheer Friesland (LbF). Naast de overhandiging werd er gezamenlijk een iep geplant om de biodiversiteit op het boerenerf te vermeerderen. Voorafgaand aan de handeling vond er een ronde tafel dialoog plaats in de woonkeuken van de familie De Wit. Aanwezige partijen waren:

  • Gemeente Leeuwarden
  • LLF
  • LbF
  • Agrarisch collectief It lege Midden
  • Familie de Wit

Campagne: Fryslân kleurt

Deze bijeenkomst vond plaats op 22 mei, de Internationale dag van de biodiversiteit. Op deze dag lanceert Living Lab haar campagne Fryslân kleurt door samenwerking met 15 – 20 andere partijen. Fryslân kleurt – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)

Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen aan te brengen. De familie De Wit doet al veel aan natuurinclusieve landbouw, maar grijpt deze kans aan om vooral het erf nu ook een boost te geven door meer struiken en bomen te planten.

De erven zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. Dit biedt kans en voor meer bedrijfseconomische zaken, maar ook voor meer biodiversiteit!

Samenwerking

Living Lab heeft samen met Landschapsbeheer Friesland  (LbF) uitgedacht hoe een erf idealiter kan worden ingericht. LbF heeft een belangrijke adviserende rol voor de inrichting van het erf. Het project waar het erf in Wergea deel van uitmaakt heet ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân’. LbF richt zich m.n. op de erfinrichting, LLF op de biodiversiteit die hiermee aangetrokken wordt.

Een foto-compilatie van de inspirerende ochtend: