Projectideeën

Een veelvoud aan natuurinclusieve projecten wordt inmiddels uitgewerkt, niet alleen door ons maar samen met andere partijen of geheel door andere partijen.

Er liggen nog verschillende ideeën op de plank tot het moment dat we mogelijkheden zien om verbinding te maken, bijvoorbeeld met andere initiatieven.

Hieronder krijg je een impressie van de verschillende terreinen waarop we actief zijn en wat we concreet zoeken.

Heb jij wat wij zoeken? Klik hieronder op de knop om ons te informeren.

Grondmobiliteit

De agrarische bedrijfsvoering naar een natuurinclusief model inrichten gaat niet zonder aanpassingen in het grondgebruik. Kunnen beschikken over voldoende geschikte grond is dan cruciaal, alleen niet altijd beschikbaar. Puzzelen op gebiedsniveau met de verschillende opgaves (water, natuur, biodiversiteit, bedrijvigheid, infrastructuur) en gebruikers (boeren, terreinbeheerders, gemeentes, particulieren) is nodig. Op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kavelruil, er zijn ideeën over grondcoöperaties en het model voor een grondfonds wordt verkend. Om te kunnen puzzelen op gebiedsniveau zijn inhoudelijke zaken als overzichtelijke kaarten en kennis om bodemkwaliteit te waarderen nodig. Maar ook de samenwerking tussen verschillende partijen vraagt aandacht.