Regionaal veevoer

Boer Johan van der Kooi uit Bornwird oogst vandaag veldbonen, een nieuw gewas. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Zowel tarwe als gerst zijn prima granen om te voeren en een gewas als veldbonen is zowel energie- als eiwitrijk. Ook luzerne en voederbieten zijn gewassen die in de regio of op het eigen bedrijf geteeld kunnen worden.

Bovendien brengen veldbonen en luzerne als vlinderbloemige ook stikstof in de bodem. Door het gebruik van regionaal veevoer wordt de impact op het milieu verkleind, denk aan minder CO2-uitstoot.