Stavaza ingediende subsidies voor innovatieve stallen

Oane Galama

Oane Galama heeft in juni en juli voor het LLF gewerkt aan de  RVO subsidie regeling voor innovatieve stallen. Deze regeling richt zich met name op het financieren van innovaties op het gebied van staltechniek of management die een force reductie van methaan en ammoniak uit de stal en mestopslag tot gevolg hebben.

In deze periode heeft Oane namens het LLF gewerkt aan het onder de aandacht brengen van deze regeling voor innovatieve stallen bij een groep melkveehouders die betrokken zijn bij het LLF en waarvan bekend was dat ze concrete plannen hebben voor de bouw van een stal met innovaties.

Verder zijn de belangrijkste aandachtspunten van deze complexe regeling in beeld gebracht en zijn vragen over de regeling uitgewerkt en gedeeld met de potentiële aanvragers. Voor deze is het nodig samen te werken met een onderzoekspartner die tijdens de ontwikkelfase en stalbemetingsfase van de regeling bij het project betrokken zijn. In dit geval was Wageningen Livestock Research (WLR) deze onderzoekspartner.

Oane heeft namens LLF de communicatie en stroomlijning van de projecten naar WLR verzorgd, een moeizaam traject omdat er ook bij WLR nog veel onduidelijkheden waren over deze regeling. Uiteindelijk hebben met behulp van het LLF twee melkveehouders een aanvraag ingediend. Oane heeft voor het LLF de aanvragen doorlopen en waar nodig achtergrond informatie en inhoud toegevoegd om het project beter aan te laten sluiten bij de RVO regeling. Het is nu afwachten of deze subsidie wordt toegekend. In oktober krijgen we uitsluitsel.