Subsidieregeling bio- en BODEMdiversiteit

Van 17 augustus tot en met 30 september kunnen initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit te verbeteren subsidie aanvragen. Projecten moeten gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie voor de biodiversiteit.

In totaal is er €240.000,- beschikbaar, waarvan €120.000,- specifiek bedoeld is voor projecten gericht op de bodembiodiversiteit. Met name voor dit deel omtrent de bodem is nog financiële ruimte om een subsidievraag voor in te dienen.

De toetsingscriteria voor projecten die zien op de bodembiodiversiteit zijn:

  • de uit te voeren activiteit richt zich op het inzichtelijk maken of onderzoeken van de effecten van een specifiek gebruik van de bodem, zoals naar landbouwtype op die bodembiodiversiteit; of
  • de uit te voeren activiteit richt zich op het verbeteren of herstel van de bodembiodiversiteit.

Er is een maximum van €24.500,- per aanvraag. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden: www.fryslan.frl/subsidiebiodiversiteit